Supply Chain management Opleiding

APICS CSCP supply chain training voor meer kennis en succes in je carrière

Het Engelse begrip Supply Chain Management wordt in het Nederlands ook wel ketenlogistiek genoemd.

In de supply chain moet je heel goed kunnen samenwerken met andere disciplines. Je moet bij je beslissingen als manager rekening houden met de belangen van alle betrokken partijen.
Hier enkele voorbeelden van conflicterende doelstellingen in de supply chain.

Voorbeeld 1

Sales en marketing wil de klanten goed bedienen: lage prijs en snelle levering. Je kunt snel leveren als je veel voorraad beschikbaar hebt. Sales wil dat er veel voorraad is. Controlling let echter op de kosten en die zijn hoog voor het aanhouden van voorraad. Sales wil dus dat voorraden hoog zijn en Controlling wil dat ze laag zijn. Een van de taken van Supply Chain Management is de optimale voorraadhoogte te bepalen en men moet daarbij rekening houden met de wensen van Sales (hoge voorraden) en die van Controlling (lage voorraden).

Voorbeeld 2

Ook zonder hoge voorraadkosten kun je snel leveren, nl. door heel flexibel te “produceren/ verzenden”. Dat realiseer je door in kleine batches te produceren. Je maakt dan niet meer gedurende 5 dagen een batch, maar gedurende een halve dag. Dat betekent echter dat er vaker moet worden omgesteld naar een nieuwe batch. Omstelkosten gaan omhoog en efficiency omlaag. Een doel of KPI (Key Performance Indicator) van de functie Operations is het bereiken van hoge efficiency en zij willen dus grote series maken. Sales wil echter dat er kleine batches worden gemaakt. Supply Chain Management moet de juiste batchgrootte bepalen, rekening houdend met de wensen van Sales (kleine series) en die van Operations (lange series).

Voorbeeld 3

De wens van Operations, lange series draaien, tot hoge voorraden terwijl controlling de voorraden laag wil houden. Supply Chain Management moet ook hier een optimum vinden tussen de wensen van Operations (die leiden tot hoge voorraden) en die van Controlling (lage voorraden).

Voorbeeld 4

Een van de KPI’s van de functie Inkoop is lage inkoopprijzen te bereiken. Daartoe wil Purchasing grote partijen inkopen zodat hoeveelheidskorting wordt verkregen. Grote partijen inkopen betekent hoge voorraden. Ook hier moet Supply Chain Management een optimum vinden tussen het streven naar lage inkoopkosten (grote partijen inkopen) en naar lage voorraadkosten.

Als de afdeling Supply Chain Management beslissingen neemt die goed zijn voor de doelstellingen en KPI’s van een partij (Sales and Marketing of Operations of Controlling of Purchasing) worden andere partijen benadeeld.

Maar juist de Supply Chain Manager is bij uitstek de functie die de consequenties van de verschillende scenario’s en keuzemogelijkheden kent en die financieel kan doorrekenen. Die verschillende partijen bij elkaar brengt en in onderling overleg, alle belangen wegend, de optimale beslissingen neemt.
Voor die opdracht moet de supply chain professional over vakkennis beschikken en begrijpen waarom verschillende partijen tegenstrijdige KPI’s en doelstellingen hebben. En bovenal moet hij goed kunnen samenwerken en de partijen bij elkaar brengen.

Supply Chain Opleiding volgen in Nederland bij ProQua

APICS CSCP de beste, wereldwijd de meest bekende, supply chain training om je know how en je vaardigheden te verbeteren. Die kunnen wij je bieden in diverse studievarianten.
Wij zijn een erkend APICS partner. Onze trainers zijn APICS master instructors. We bieden compacte studieprogramma’s die onafhankelijk van ons, als opleidingsinstituut, worden geëxamineerd. Bekend en gewaardeerd door werkgevers. Goed te volgen als studie naast je baan.

Met lezingen en bedrijfsbezoeken helpt onze kennis- en netwerkclub Het Doel je jouw expertise uit te breiden en nog beter samen te werken in jouw supply chain.

Zoek je een andere opleiding supply chain management? Dan zijn dit wellicht relevante trainingen voor je: APICS CPIM, CSCP, CLTD.