Productielogistiek Opleiding

APICS CPIM voor een gestroomlijnd logistiek proces

People Process Product

Succesvolle, winstgevende ondernemingen leveren producten of diensten die aansluiten bij de behoefte van de markt. Om die producten te kunnen leveren moeten logistiek managers de volle aandacht hebben voor de inrichting, besturing en beheersing van het logistieke proces van hun bedrijf of organisatie.

Managers en medewerkers zijn verantwoordelijk voor zaken als inkoop van grondstoffen, voorraadbeheer, productieplanning, materiaalplanning, capaciteitsplanning, IT, personeel, transport, milieu en omgeving enz.
Daartoe moeten ze in ieder geval goed geschoold zijn en over de juiste kennis beschikken om die processen optimaal uit te voeren, zodat het bedrijf concurrerend en winstgevend kan zijn en blijven.

Uit onderzoek blijkt echter dat er momenteel een groeiend tekort is aan goed geschoolde logistieke managers met (analytisch) denkvermogen, kennis over hedendaagse informatietechnologie, met sterke communicatieve vaardigheden, die minimaal 2 buitenlandse talen spreken ( bij voorkeur Engels en Duits), die openstaan voor andere culturen en oog hebben voor duurzaamheid.

Er is dus een groeiende vraag naar medewerkers productielogistiek. Een goede arbeidsmarkt.
Voor een carrière in de productielogistiek / operations management kies je daarom APICS CPIM als uitgangspunt.
CPIM is nl. de echt relevante opleidingen als het over het logistiek proces gaat. Met focus op bedrijfsinterne zaken als purchasing, forecasting, S&OP, Master Production Scheduling, MRP, Execution of Operations, inventory management.

APICS CPIM is de opleiding voor medewerkers in de maakindustrie. Veel productie is inmiddels vanuit Nederland verplaatst naar lage lonen landen, het is daarom noodzaak om het productie en logistiek proces in Nederlandse bedrijven zo concurrerend mogelijk te maken en te houden. De juiste kennis omtrent productielogistiek is daarbij voor bedrijven en managers onontbeerlijk.

Met aandacht voor:

  • De leidende concepten voor het besturen van de waarde stromen in de organisatie.
  • De materiaalstroom vanuit interne- en externe leveranciers en door de organisatie.
  • Planningen op productgroep en item niveau, afgestemd op de ondernemingsdoelen en de capaciteitsbeperkingen.
  • Detailplanningen met in acht neming van productie hoeveelheden en de beschikbaarheid van voorraden en te fabriceren- en in te kopen halffabrikaten.
  • Voorraad- en inkoopplanning methodes.
  • Prioriteitsstelling, toewijzing van productieorders en het realiseren van de geplande activiteiten worden behandeld.
  • De relatie tussen het strategisch ondernemingsbeleid en het strategisch productiebeleid.
  • Productiemethode, de passende wijze van planning en scheduling en de lange termijn capaciteitsplanning en de implementatie van veranderingen (change management)

Klik hier voor meer info over APICS CPIM: kosten, planning, studievormen, examens en me